Löwe groß
Messing
  Löwe klein
Messing
  Löwe groß
Bronze

  Löwe klein
Bronze
Löwe groß Messing   Löwe klein Messing   Löwe groß Bronze   Löwe klein Bronze
190x105mm   160x90mm   190x105mm   160x90mm
             
Oval
Messing
  Oval
Bronze
  Ring
Messing
  Ring
Bronze
Oval Messing   Oval Bronze   Ring Messing   Ring Bronze
160x60mm   160x60mm   125x110mm   125x110mm
             
Urne
Messing
           
Urne Messing            
170x81mm          

 

 

Schauloch
Chrom
  Schauloch
Golden
 
Schauloch Chrom   Schauloch Golden  

Ø 18mm

  Ø 18mm  

 

 

 

Uložiť